Program

EFS-gården Höllviksstrand är en plats för vila, växt och meningsfulla möten. På sommaren bjuder vi in till sommargudstjänster, musikcafé, pysselverkstad, läger, konsertkvällar och bibeldagar. På hösten, vintern och våren bjuder vi in till regelbundna temakvällar, bön och retreater.  Kommande arrangemang kan du se här på sidan,  och även i vår evenemangskalender.

ANPASSNINGAR I VÅRT PROGRAM PÅ GRUND AV CORONA PANDEMIN

EFS Sydsverige följer som alla andra utvecklingen kring Covid-19 viruset. I stort följer vi riktlinjerna från EFS centralt, Svenska kyrkan och folkhälsomyndigheten. 

HÖLLVIKSSTRAND STÄLLER INTE IN SOMMARENS PROGRAM, VI STÄLLER OM…

EFS-gården Höllviksstrand kommer att få vara en andlig oas för människor också i sommar, även om vårt program kommer att se lite annorlunda ut.  Vi kommer inte att bjuda in till samlingar och konserter som riskerar att samla  mer än 50 personer, men vi kommer att ha  dagliga samlingar med böner och enklare andakter från 21 juni – 10 augusti.

Vi kommer löpande att uppdatera vårt program här på hemsidan.

SOMMARENS BÖNETIDER

Välkommen att delta i gårdens bönerytm. Vi har fyra bönetillfällen per dag, som leds av gårdens sommar kaplan och volontärer. Vi öskar att du skal känna dig hemma oavsett vilken kyrklig tradition du tillhör, och har därför en enkel böneliturgi som innehåller inslag från olika  sammanhang.

Morgonbön 08.30, Lunchbön 12.30, Kvällsbön 17.30, Bön inför natten 21.30

EKUMENISK GUDSTJÄNST

SOMMARCAFÈ